Arbeidsforberedende trening - AFT

AFT er et tilbud til deg som ønsker å bli bedre kjent med dine muligheter på arbeidsmarkedet. Kanskje trenger du mer arbeidserfaring - eller helt ny kompetanse, for å finne din nye plass i arbeidslivet?

AFT skreddersys og tilpasses dine planer og ønsker. Du kan delta på ulike kurs og aktiviteter som er relevant for din situasjon. AFT kan vare inntil 12 måneder, men kan forlenges ved behov. Målet er at du skal finne den jobben som passer for deg. Noen ganger kan veien til målet gå via utdanning eller annen opplæring.

Hva skjer i AFT?


AFT skal bidra til at du styrker dine muligheter for å komme i ordinært arbeid. Vi tilbyr ulike verktøy og virkemidler på denne veien. Du får en fast jobbveileder som følger deg gjennom prosessen, men du vil også bli kjent med kursholdere og andre fagpersoner gjennom å delta på ulike kurs og aktiviteter.

AFT består av tre hovedprosesser:

1. Avklaring og kartlegging

Sammen med din jobbveileder i AFT kartlegger du din nåværende situasjon. Hva er din kompetanse, utfordringer, interesser og behov? Det lages en plan for din periode i AFT basert på denne kartlegginga.

2. Kvalifisering og kompetanseheving

Trenger du kompetansehevende tiltak for å få deg jobb? Har du behov for å formalisere eller dokumentere kompetansen du allerede har? I AFT kan du få kurs, opplæring og arbeidspraksis innenfor det yrkesområdet du har siktet deg inn mot.

3. Bistand på veien til jobb eller utdanning

Du får individuell veiledning og oppfølging i prosessen mot et utdanningsløp eller ordinær ansettelse. Hvor stor stilling kan du jobbe i? Har du behov for noen form for tilrettelegging i jobb eller utdanning?

Næringslivet i Trondheimsregionen er en viktig samarbeidspartner gjennom hele AFT-prosessen.

Kurs og aktiviteter


Her er noen eksempler fra vårt kurs- og aktivitetstilbud:

Jobbsone: egenarbeid med bistand fra veiledere til f. eks å utvikle CV, utforme søknader, intervjutrening, og utforske stillingsmarkedet

➤ Plan A: personlig oppfølging fra aktivitetsveileder til å komme i gang med trening/aktivitet som passer din helse og livssituasjon. Individuelt og/eller i gruppe

➤ URO: gruppetilbud til deg som har ADHD, konsentrasjons- eller oppmerksomhetsvansker. Få innsikt i hvordan håndtere og leve med slike utfordringer - på jobb og privat

➤ Kropp og sinn: gruppebasert tilbud med fokus på kommunikasjon, kroppsspråk, livsstil, søvn og kosthold, stresshåndtering, selvtillit, mestring og motivasjon

➤ InFlow24: et refleksjons- og samtaleverktøy for karriereutforskning, med mål om økt innsikt i egne ressurser, styrker og muligheter i forbindelse med valg av jobb

➤ Digitale ferdigheter: kurs eller individuell bistand til å utvikle grunnleggende digitale ferdigheter som kreves i arbeidslivet

➤ TROVO: Stavne samarbeider med Trondheim Voksenopplæringssenter om kartlegging av lese-, skrive- og matematikkferdigheter, samt konsentrasjonsutfordringer

➤ Grunnleggende ferdigheter: opplæring i grunnleggende ferdigheter som kreves i arbeidslivet, som lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter

➤ Jobbnorsk: arbeidsrettet opplæring for å styrke norskkompetanse og kunnskap om norsk arbeidsliv. Kombinasjon av kurs og integreringsoppgaver på arbeidsplass

➤ Personlig økonomi: få kontroll over egen økonomi gjennom basiskunnskap om privatøkonomi og sunne økonomiske vaner. Personlig/individuell rådgiving

➤ 3T: ukentlig styrketrening i gruppe på 3T i Fossegrenda


Stavnes AFT-tilbud finner du i Hornebergveien 5 i Fossegrenda. For å komme hit, tar du buss nr 24 til holdeplassen som heter Hornebergveien.

I samarbeid med Prima AS driver vi også RBK Ung i jobb, som holder til ved Lerkendal Stadion.

Stikk gjerne innom oss, eller ta kontakt på epost, telefon eller via sosiale medier. Du kan følge Stavne AFT på Facebook og Instagram.

Dokumenter:

Last ned ikon

Kontakt AFT

Hvis du tror at Arbeidsforberedende trening (AFT) kan være aktuelt for deg, så ta kontakt med din NAV-veileder.

Ønsker du mer informasjon om AFT på Stavne?

Avdelingsleder: Anita Hanebo
Epost: anita.hanebo@trondheim.kommune.no
Telefon: 97 52 82 50