Din døråpner til arbeidslivet.

Vi skaper mening og tilhørighet gjennom arbeid og kvalifisering.

For bedrifter

I samarbeid med Stavne kan du rekruttere motiverte medarbeidere på en trygg måte, og bidra til et inkluderende arbeidsliv i praksis.

Våre tilbud

I de arbeidsrettede tilbudene på Stavne kan du få erfaringer og kompetanse som trengs i møtet med arbeidslivet.

Produkter og tjenester

Stavne har produksjonsavdelinger som selger varer som er av god kvalitet og etterspurt i markedet.

Stavne utfører ulike tjenester av praktisk art for private og offentlige aktører.