For bedrifter

Har din bedrift rekrutteringsbehov, og ønsker å bidra til inkludering?

Å ansette nye medarbeidere kan være en utfordrende prosess. Mange viktige avgjørelser som vil få store konsekvenser for virksomheten, skal tas på kort tid. Ved å samarbeide med Stavne Arbeid og Inkludering KF kan dere både rekruttere nye, motiverte medarbeidere på en trygg og forutsigbar måte - og samtidig ta samfunnsansvar.  

Vårt felles mål er å bidra til at mange flere dyktige hoder og hender kan finne sin plass og komme til nytte i det trønderske arbeidslivet.

Våre veiledere bruker god tid på å bli kjent med våre jobbsøkere og deres interesser, talenter og kvalifikasjoner.

I samarbeid med oss finner dere kandidater med unik kompetanse og erfaring på CV-en, som din bedrift kan få god nytte av.

Stavne Arbeid og Inkludering vil bistå med råd og veiledning under hele rekrutteringsprosessen.

En vellykket rekrutteringsprosess forutsetter at vi blir kjent med din bedrift og de kompetansekrav, planer og utviklingsbehov dere har.

Ta gjerne kontakt for en nærmere avtale!”Vi tar imot jobbsøkere fra Stavne på arbeidstrening, fordi vi ønsker å gi folk en ny sjanse. God kjennskap til vår bedrift og våre behov er nødvendig for å motta gode kandidater, som passer for oss! Dersom vi får til en bra match, og både vi og jobbsøker trives, ser vi at vi får lojale arbeidstakere som blir en ressurs for oss.”
                                                                                              (Aktiv Stillas AS)

Stavne Arbeid og Inkludering deltar i rekrutteringsstrategien Ringer i Vannet, som har som formål å hjelpe bedrifter med å finne arbeidskraft. Les mer om hvordan din bedrift kan dra nytte av dette samarbeidet her:

www.nho.no/samarbeid/ringer-i-vannet, eller
www.arbeidoginkludering.no/prosjekter-og-programmer/ringer-i-vannet

Ønsker du mer informasjon, eller et uforpliktende besøk av oss?

Ta kontakt med vår markedskoordinator:
Hege Karlsen
Epost: hege.synnove.karlsen@trondheim.kommune.no
Telefon: 93 45 26 44