Våre tilbud

Hvordan skaffer man seg jobb hvis helsa ikke er 100% - eller CV-en ikke er helt "vanntett"? Hvilken kompetanse krever arbeidslivet – og hvordan kan man få den?  

I samarbeid med Stavne kan du undersøke hvilke muligheter som finnes, skaffe deg nyttige erfaringer, og finne din plass i arbeidslivet.

Arbeidsforberedende trening - AFT

AFT er et tilbud til deg som ønsker å bli bedre kjent med dine muligheter på arbeidsmarkedet. Kanskje trenger du mer arbeidserfaring - eller helt ny kompetanse - for å finne din plass i arbeidslivet? I AFT får du individuell veiledning underveis.

Varig tilrettelagt arbeid - VTA

VTA er et NAV-tiltak for deg som har uførepensjon, og som vil bruke din arbeidsevne og ha tilhørighet i arbeidslivet. VTA kan være et springbrett til ordinært arbeid. Stavne samarbeider med bedrifter i mange bransjer.

Brygga

Brygga i Kjøpmannsgata 9 er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer over 18 år som fullfører rusbehandling i døgnenhet, eller mottar poliklinisk spesialisert behandling.

Dagsverket

Dagsverket er et lavterskel arbeidstilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer. Vi gir tilbud om arbeid der arbeidsavtalen gjelder for én dag av gangen.

Andre tilbud

Stavne drifter til enhver tid ulike tiltak og prosjekt i samarbeid med andre aktører. Alle tilbud fra Stavne har kvalifisering og tilhørighet i arbeidslivet som formål.