Våre tilbud

Hvordan skaffer man seg jobb hvis helsa ikke er 100% - eller CV-en ikke er helt "vanntett"? Hvilken kompetanse krever arbeidslivet – og hvordan kan man få den?  

Stavne vil bidra til et inkluderende og sosialt bærekraftig samfunn der ingen står utenfor arbeidslivet. Sammen med oss kan du undersøke hvilke muligheter som finnes, og finne din vei til arbeidslivet.

Vi tilbyr også Den gode samtalen, som er en uforpliktende prat om ulike utfordringer knyttet til arbeidslivet. Kanskje er du usikker på din egen arbeidssituasjon - eller er nærstående til noen som trenger veiledning for å komme i gang med utdanning eller jobb?

Les mer om hvordan du kan ta kontakt om "Den gode samtalenher

Arbeidsforberedende trening - AFT

AFT er et tilbud til deg som ønsker å bli bedre kjent med dine muligheter på arbeidsmarkedet. Kanskje trenger du mer arbeidserfaring - eller helt ny kompetanse - for å finne din plass i arbeidslivet? I AFT får du individuell veiledning underveis.

Tilrettelagt arbeid - VTA

Tilrettelagt arbeid er et NAV-tiltak for deg som har uførepensjon, og som vil bruke din arbeidsevne og ha tilhørighet i arbeidslivet. Tilrettelagt arbeid kan være et springbrett til ordinært arbeid. Stavne samarbeider med bedrifter i mange bransjer.

Brygga

Brygga i Kjøpmannsgata 9 er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer over 18 år som fullfører rusbehandling i døgnenhet, eller mottar poliklinisk spesialisert behandling.

Dagsverket

Dagsverket er et lavterskel arbeidstilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer. Vi gir tilbud om arbeid der arbeidsavtalen gjelder for én dag av gangen.

Den gode samtalen

Den gode samtalen er et tilbud til deg som ønsker en prat om jobb- og utdanningsmuligheter.