Andre tilbud

Stavne tilbyr fagopplæringsløp til lærekandidater, og samarbeider med videregående skoler om tilrettelagt arbeidspraksis.

Stavne har også et samarbeidsprosjekt med Introduksjonsprogrammet og TROVO om arbeidstilbud med språkopplæring for innvandrerkvinner.  

Lærekandidater


Stavne tar imot lærekandidater fra fylkeskommunen innenfor flere fagopplæringsområder. Lærekandidater får tilrettelagte fagopplæringsløp med tett oppfølging. De avlegger kompetanseprøve i faget ved avsluttet læreløp på to år. Stavne har plass til 4-6 lærekandidater, og vi gir nå tilbud om opplæring i kokkefaget, bygg- og treinnredning, logistikk, produksjonsteknikk og kjole- og draktsøm

Samarbeid med videregående skoler


Stavne samarbeider med Trondheim voksenopplæring og videregående skoler om tilrettelagt arbeidspraksis, karriereveiledning etc. Avtalene varierer etter etterspørsel og behov.

INN-prosjektet


Stavne deltar fra høsten 2022 i et prosjekt hvor vi tilbyr arbeidspraksis med språkopplæring for innvandrerkvinner. Prosjektet er et samarbeid med INN - Introduksjonsprogrammet i Trondheim, TROVO - Trondheim voksenopplæring og Prima AS.

Dokumenter:

Kontakt

Yngvil Andersen, kontakt lærekandidater og VG skoler
Epost: yngvil.andersen@trondheim.kommune.no
Telefon: 48 19 14 15

Zhanna Yankouskaya, kontakt INN-prosjekt
Epost:
zhanna.yankouskaya@trondheim.kommune.no
Telefon: 45 05 95 52