Tjenester

Stavne kan påta seg ulike oppdrag for offentlige og private aktører.

Oppdrag av praktisk art kan være hjelp til rydding, flytting, hagestell og lignende, eller annen praktisk bistand til eksempelvis messer eller festivaler etc.

Stavne kan også på forespørsel bidra med foredrag og annen opplæring innenfor våre kompetanseområder. Dette kan gjøres overfor utdanningsinstitusjoner, næringslivet og andre samarbeidspartnere.

For ytterligere informasjon, spørsmål eller bestilling

Kontakt oppdrag:
Epost:
salg.stavne@trondheim.kommune.no
Telefon: 95 30 60 00
Epost: dagsverket.stavne@trondheim.kommune.no
Telefon: 91 10 15 75

Kontakt foredrag - opplæring:
Navn: Hrønn Thorisdottir
Epost: hronn.thorisdottir@trondheim.kommune.no
Telefon: 95 26 35 75