Brygga

Brygga i Kjøpmannsgata 9 er et arbeidsrettet rehabiliteringstilbud for personer over 18 år som fullfører rusbehandling i døgnenhet, eller mottar poliklinisk spesialisert behandling.

Brygga samarbeider tett med ulike aktører innenfor hjelpeapparatet, samt frivillige og byens næringsliv. Tilbudene kan benyttes fritt. Personer som er i målgruppen kan gjerne ta kontakt.

Hva er Brygga?


Brygga skal bistå den enkelte i å mestre eget liv uten avhengighet, i de ulike overgangene mellom tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og inkludering i ordinært arbeids- og samfunnsliv. Personer i målgruppe som er tilknyttet kommunalt mottaks- og oppfølgingssenteret (MO) kan etter avtale benytte Brygga.

Hvem kan benytte Brygga?


For å kunne motta et tilbud fra Brygga, må man være i tilknytning til, eller på vei mot, jobb eller skole. Den enkelte må ha bostedsadresse i Trondheim kommune. Barn og pårørende kan også benytte Brygga.

Brygga har lokaler i Kjøpmannsgata 9, hvor vi tilbyr en godt tilgjengelig ARENA, med åpningstider dag/kveld og annenhver helg. ARENA kan man benytte som et sted å være sammen med trivelige folk, eller som utgangspunkt for en rekke ulike tilbud ved Brygga.

Brygga kan tilby:


  • Hjelp knyttet til arbeid og skole
  • Hjelp med økonomi
  • Samtaler og deltakelse i ulike grupper
  • Kurs
  • Ulike aktiviteter

Dokumenter:

Last ned ikon

Kontakt Brygga

Epost: brygga.stavne@trondheim.kommune.no
Telefon: 95 15 90 86

Avdelingsleder: Kristel Killie
Epost: kristel.killie@trondheim.kommune.no
Telefon: 48 00 63 74