Dagsverket

Dagsverket er et lavterskel arbeidstilbud for personer som har eller har hatt rusproblemer. Vi gir tilbud om arbeid der arbeidsavtalen gjelder for én dag av gangen.

Det er ingen krav om henvisning fra andre instanser. Den enkelte bestemmer selv hvilken dag og hvor mange dager han/hun vil jobbe. Dagsverket er raus og inkluderende overfor nye brukere som ønsker å prøve en arbeidsdag. Vi har plass til 30 deltakere hver dag. Om det dukker opp flere, velges dagens deltakere ut ved loddtrekning.

Dagsverket tilbyr:


  • Tilføring av ny kunnskap
  • Opplæring og kursing i verktøy, førstehjelp, HMS, o.l.
  • Arbeidsoppgaver som gir mestring, mening og gode opplevelser i hverdagen
  • Åpent og inkluderende arbeidsmiljø
  • Støttespiller inn i det offentlige hjelpesystemet

Arbeidsoppgaver


Vi har både offentlige og private kunder, noe som medfører stor variasjon i oppgaver. Disse tilpasses den enkeltes arbeidsevne. Eksempler på oppgaver er flytting, hagestell, trefelling, vedproduksjon, basseproduksjon, varepakking, vaskeri m.m. Arbeidet står i fokus ved Dagsverket, men ved behov kan vi bistå med hjelp til å finne frem i det offentlige hjelpesystemet, samt veien til ordinært arbeid, om det er målet.

Sted, tid og lønn


Oppmøte på Dagsverket mellom kl. 08.00 og 09.00. Adresse: Kongensgate 79. Arbeidsdagen er fra kl. 09.30 til kl. 13.30. Det vil si 4 arbeidstimer inkludert matpause. Lønn er på 250,- og utbetales etter endt arbeidsdag.

Kontakt Dagsverket

dagsverket.stavne@trondheim.kommune.no

Avdelingsleder:‍ Camilla Winterbottom
Epost: camilla.winterbottom@trondheim.kommune.no
Telefon: 47934763

For tjenester og produkter (bl.a. ved)
Telefon: 91 10 15 75