Varig tilrettelagt arbeid - VTA

VTA er et NAV-tiltak for personer med uførepensjon som vil bruke sin arbeidsevne og ha tilhørighet i arbeidsmarkedet.

VTA kan være et springbrett til ordinært arbeidsliv. Stavne samarbeider med bedrifter i mange bransjer, og åpner muligheter for arbeidstilhørighet utenfor Stavne. Ansatte kan få permisjon i inntil 6 måneder for å prøve jobbmuligheter i en annen bedrift.

VTA på Stavne


VTA-ansatte får tilbud om jobb på våre interne arbeidsarenaer som er snekkerverksted, søm- og skinnavdeling, bruktbutikk, kantine og ulike serviceoppgaver ute og inne. Andre arbeidsoppgaver internt og eksternt kan søkes tilrettelagt ut fra ønsker og interesser.

I VTA er man arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven.

Ansatte får relevant opplæring innenfor det fag- eller yrkesområdet de jobber innenfor. I tillegg gir Stavne tilbud om ulike kurs, opplæring og fysisk aktivitet til VTA ansatte.

Dokumenter:

Kontakt VTA

Kenneth Urdshals
Epost: kenneth.urdshals@trondheim.kommune.no
Telefon: 91 11 25 90

Yngvil Andersen
Epost: yngvil.andersen@trondheim.kommune.no
Telefon: 48 19 14 15