Tilrettelagt arbeid - VTA

Tilrettelagt arbeid er et NAV-tiltak for personer med uførepensjon som vil bruke sin arbeidsevne og ha tilhørighet i arbeidsmarkedet.

Tilrettelagt arbeid kan være et springbrett til ordinært arbeidsliv. Stavne samarbeider med bedrifter i mange bransjer, og åpner muligheter for arbeidstilhørighet utenfor Stavne. Ansatte kan få permisjon i inntil 6 måneder for å prøve jobbmuligheter i en annen bedrift.

Tilrettelagt arbeid på Stavne


Som ansatt i Tilrettelagt arbeid får du tilbud om jobb på en av våre interne arbeidsarenaer som er snekkerverksted, søm- og skinnavdeling, bruktbutikk og kantine, eller ulike serviceoppgaver ute og inne. Andre arbeidsoppgaver internt og eksternt kan søkes tilrettelagt ut fra dine ønsker og interesser.

I Tilrettelagt arbeid er du arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven.

Ansatte i Tilrettelagt arbeid får relevant opplæring innenfor det fag- eller yrkesområdet de jobber innenfor. I tillegg vil du få tilbud om ulike kurs, opplæring og fysisk aktivitet.

Lærekandidater og samarbeid med videregående skoler


Stavne tilbyr også opplæring for lærekandidater innenfor flere fagopplæringsområder. Lærekandidater får tilrettelagte fagopplæringsløp med tett oppfølging, og avlegger kompetanseprøve i faget ved avsluttet læreløp på to år. Stavne har plass til 4-6 lærekandidater, og gir tilbud om opplæring i kokkefaget, bygg- og treinnredning, logistikk, produksjonsteknikk og kjole- og draktsøm.

Stavne samarbeider også med Trondheim voksenopplæring, videregående skoler og andre aktører om tilrettelagt arbeidspraksis, språkpraksis, karriereveiledning mm.

Kontaktperson for lærekandidater og vgs:

Yngvil Andersen
Epost: yngvil.andersen@trondheim.kommune.no
Telefon: 48 19 14 15

Dokumenter:

Last ned ikon

Kontakt Tilrettelagt arbeid

Ønsker du mer informasjon om VTA på Stavne?

Avdelingsleder: Roar Aune
Epost: roar.aune@trondheim.kommune.no
Telefon: 91 67 23 10