Rapporter

Stavne ønsker at alle våre tilbud og tjenester skal være kunnskapsbaserte. Dette innebærer blant annet at vi samarbeider med forskningsinstitusjoner om evaluering av tilbudet vårt. Brukerundersøkelser, årsapporter og statistikker er også viktige kilder for videreutvikling av tilbudet.

Her finner du de mest aktuelle rapportene om Stavne og våre tilbud: